Wznowienie znaków granicznych

Granice działki są niezwykle istotne przy podziale gruntów, ma wartość informacyjną dla Państwowej Ewidencji Gruntów oraz samego właściciela nieruchomości. Brak oznaczonych linii może negatywnie wpłynąć na proces zagospodarowania terenu przez inwestora czy choćby budowę ogrodzenia posesji. Jeśli wcześniej wyznaczone znaki graniczne uległy uszkodzeniu, należy rozpocząć procedurę wznowienia.

Jak wygląda wznowienie znaków granicznych?

Jeżeli znaki graniczne zostały uszkodzone lub przesunięte, należy skontaktować się z upoważnionym geodetą, aby rozpocząć procedurę wznawiania. Koniecznie należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające stan prawny działki, której sprawa dotyczy, a także mapy z uprzednio naniesionymi znakami geodezyjnymi. Na tej podstawie geodeta przyjmujący zlecenie zgłasza konieczność wznowienia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie otrzymanych szkiców dokonuje porównania ze szkicami klienta, aby potwierdzić autentyczność. Zainteresowane strony otrzymują informację o rozpoczęciu procedury na 7 dni przed podjęciem prac w terenie.

Protokół wznowienia znaków granicznych

Ponowne wyznaczenie granic posesji wymaga sporządzenia odpowiedniego protokołu. Choć nie ma ustalonego wzoru takiego dokumentu, musi zawierać konkretne informacje:

  • numery ewidencyjne działek,
  • nazwę i numer obrębu,
  • oznaczenie kancelaryjne,
  • dane geodety sporządzającego protokół,
  • informacje na temat zleceniodawcy oraz inne.

Jeśli szukasz sprawdzonego geodety do wznowienia znaków granicznych, skontaktuj się z nami!