Geodezyjny podział działki

Podział działki to najczęściej spotykana forma przekształcenia nieruchomości i polega na wytyczeniu granic podziału oraz przygotowaniu dokumentacji technicznej. Stosuje się ją na przykład w sytuacji, w której posiadamy grunty o dużej powierzchni. Wówczas możliwe jest dokonanie podziału oraz sprzedaż działki ze sporym zyskiem. Aby procedura przebiegła zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności należy skorzystać z usług geodety.

Geodeta: podział działki

Zadaniem geodety w procesie podziału działki jest opracowanie wstępnego projektu tegoż podziału. Bardzo ważne jest, aby nowy podział gruntów był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który najczęściej wynika z postanowień burmistrza, wójta bądź innego organu. Następnie sporządza się dokumentację potwierdzającą czynności przyjęcia granic oraz opracowuje się projekt z nowymi granicami. Po uzyskaniu zgody administracyjnej należy zgłosić zaistniałe zmiany wraz z dokumentami do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, właściwego dla danego powiatu.

Doświadczony i rzetelny geodeta

W trakcie całego procesu dzielenia działki warto współpracować z doświadczonym geodetą, który precyzyjnie przeprowadzi wszelkie niezbędne pomiary, a także przygotuje dokładne plany podziału gruntów. W GEOGIK dysponujemy nowoczesnymi narzędziami oraz niezawodnym sprzętem pomiarowym, a oprócz tego gwarantujemy rzetelność i indywidualne podejście do każdego zlecenia. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!