Mapy powykonawcze Grudziądz

Wśród podstawowych usług świadczonych przez naszą firmę z siedzibą w pobliżu Grudziądza można wymienić przygotowywanie map powykonawczych. Jest to dokument sporządzany po zakończeniu budowy danego obiektu w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — celem jego wykonania pozostaje zobrazowanie wszystkich informacji na temat przestrzennego rozmieszenia budynku oraz pozostałych elementów jak przyłącza mediów czy system odprowadzania ścieków. Mapa powykonawcza jest niezbędna do odbioru nieruchomości, jak również do zaktualizowania danych na mapie zasadniczej, a jej przygotowaniem może zająć się wyłącznie geodeta dysponujący wymaganymi uprawnieniami.

Sporządzanie map powykonawczych obiektów różnego rodzaju

Przygotowywanie mapy powykonawczej polega na wykonaniu pomiarów obejmujących wskazany budynek, przyłącza wody, gazu, kanalizacji i energii elektrycznej, a także pozostałe elementy znajdujące się na terenie działki, czyli wszelkie wjazdy, parkingi, ogrodzenia czy tarasy. Porównanie zgodności tego dokumentu ze wstępnym projektem stanowi zaś podstawę do odbioru obiektu przez inspektora nadzoru budowlanego. W naszej firmie geodezyjnej zajmiemy się więc sporządzeniem mapy powykonawczej inwestycji zawierającej wszystkie niezbędne dane, zgodnej z wymogami prawnymi. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy ze specjalistami z GEOGIK!