Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Aby można było wprowadzić się do wybudowanego domu lub deweloper mógł przekazać klucze nowym właścicielom mieszkania, konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Decyzja ta wydawana jest na podstawie wniosku, którego niezbędnym elementem jest dokumentacja obejmująca inwentaryzację powykonawczą budynku. Na czym to polega i dlaczego to tak ważne, by wszelkie pomiary przeprowadziła osoba dysponująca niezbędnymi uprawnieniami?

Inwentaryzacja powykonawczych budynków: Grudziądz i okolice

Pomiędzy zrealizowaniem inwestycji a oddaniem kluczy nabywcom muszą zostać wykonane czynności, których celem jest sporządzenie aktualnej mapy geodezyjnej, a także sprawdzenie, czy obiekt jest zgodny z pierwotnym projektem. Inwentaryzacja powykonawcza budynku polega na wykonaniu szczegółowych pomiarów, na podstawie których geodeta opracowuje operat inwentaryzacji — dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Do wykonania pomiarów oraz przygotowania dokumentacji wymagane są odpowiednie uprawnienia. Dysponując nimi, a także bogatym doświadczeniem w geodezyjnych inwentaryzacjach powykonawczych, gwarantujemy terminowe, dokładne i rzetelne sporządzenie aktualnej mapy, jak również szczegółowego operatu inwentaryzacji budynku. Zapraszamy do współpracy na terenie Grudziądza bądź okolic!